Trafostanice

Uz projektiranje trafostanica, također vršimo proizvodnju i ugradnju tipskih trafostanica. Sve elemente trafostanice pripremamo u našim radionicama uz unaprijed usuglašen projekt. Proizvod montiramo na licu mjesta.
Proizvodnja tipskih trafostanica je rezultat iskustva i razvoja stručnih djelatnika poduzeća TING d.o.o. Materijali (betonski prefabricirani elementi i AL.profili) od kojih su izrađene trafostanice osiguravaju pouzdan i siguran rad, kao i funkcionalnost širokog spektra rasporeda opreme.

Postavljanje trafostanice Postavljanje trafostanice Trafostanica Postavljanje trafostanice

Fotonaponske
elektrane

Izrađujemo projekte za fotonaponske elektrane, te vršimo montažu istih.
Osnova za pretvorbu solarne energije zračenja Sunca u električnu energiju je fotonaponski paneli. Fotonaponski paneli proizvode istosmjernu električnu energiju koju dalje invertiramo u izmjeničnu preko invertera i potom je šaljemo u potrošnju. Izmjeničnu električnu energiju možemo koristiti direktno za potrošnju ili je predati u distributivnu mrežu kao u našem projektu.
Ukoliko fotoelektričnu energiju predajemo u distributivnu mrežu moramo se pridržavati svih propisanih normi i standarda koji važe u BiH i FBiH odnosno u kantonu i općini.
Elektroenergetska postrojenja koja su spojena na javnu distributivnu mrežu moraju zadovoljiti uvjete koje nalaže distributer električne energije na čiju se mrežu spaja. Takva postrojenja imaju za cilj proizvodnju električne energije za prodaju.


Fotonaponske elektrane imaju pozitivan utjecaj na okolinu, a njihovom upotrebom smanjuju se emisije stakleničkih plinova.


Solarna elektrana proizvodi zelenu energiju, odnosno energiju iz obnovljivih izvora, koja radi na principu akumulacije sunčeve svjetlosti, fotoelektričnog efekta koji opisuje oslobađanje pozitivnih i negativnih naboja kada svijetlo osvijetli površinu, a ne na refleksiji i samim tim ne potpada pod objekte koji podliježu proceduri izdavanja okolinske dozvole.

Fotonaponske elektrane Fotonaponske elektrane Fotonaponske elektrane Fotonaponske elektrane

Elektro ormari

Nudimo kvalitetno projektiranje, proizvodnju i ugradnju niskonaponskih razvodnih ormara. Vlastita oprema za proizvodnju elektro ormara omogućuje nam brz, efikasan i kvalitetan rad u proizvodnji. Tako dobivamo gotov proizvod spreman za izvoz.

Elektro ormari Elektro ormari Elektro ormari Elektro ormari