Projektiranje

Projektiranje za nas znači, prije svega, detaljnu analizu projektnog zadatka prema željama investitora, na osnovu koje dolazimo do potpuno osmišljenog i promišljenog prostora koji odražava identitet klijenta.

Individualno pristupamo svakom projektu bez obzira na veličinu i namjenu projektnog zadatka. Našim detaljnim pristupom projektiranju dolazimo do najkvalitetnijeg ostvarivanja inicijalne zamisli.

Sigurno da takav pristup omogućuje investitoru potpun doživljaj budućeg objekta, točnost kalkulacija za troškovnike i preciznost pri odabiru i nabavi potrebnih materijala.

Graditeljstvo je posao koji sobom nosi mnoštvo nepredviđenih detalja, izmjena i improvizacija na licu mjesta. Precizna i jasna projektna dokumentacija Vama i Vašim graditeljima gradnju čini zadovoljstvom.

Ovlašteni smo za izradu projekata na osnovu kojih dobivate lokacijske, građevinske i ostale dozvole.

Idejni projekt izrađuje se za potrebu lokacijske dozvole. Lokacijska dozvola je potrebna za veće i zahtjevnije zahvate u prostoru. Za gradnju obiteljske kuće dovoljan je glavni projekt na temelju kojeg se ishodi građevinska dozvola, osim u slučaju da drugačije nalaže zakon.

Glavni projekt sadrži međusobno usklađene projekte kojima se daje tehničko rješenje građevine, prikaz smještaja građevine u prostoru i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva iz Zakona o gradnji, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona i tehničkih specifikacija.
Sadržaj glavnog projekta:

  1. arhitektonski projekt
  2. građevinski projekt
  3. projekt vodovoda i kanalizacija
  4. elektrotehnički projekt
  5. strojarski projekt(po potrebi)

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. sadrži detaljnu razradu nacrta iz glavnog projekta, s izradom planova oplate i armature.

Troškovnik je sastavni dio svakog glavnog projekta. Mora po svemu biti u suglasju s pripadajućim nacrtima iz projekta i statičkim računom kako tekstualno, tako i količinama.

Kontakt

Kulina Bana b.b.
72230 Žepče, BiH
Pon - Pet: 7:00 - 15:30
Sub - Ned: ne radimo

Poslovni

Javni

Stambeni

Interijeri