Poslovno-uslužni objekt

Komplet projekt

Površina: 1290m2


KRATKI OPIS

Poslovno- uslužni objekt. Anlizirajući situaciju, uz poštivanje želja investitora projektiran pravokutni tlocrt objekta s klasičnom konstrukcijom. Završna, vanjska obrada fasade od termoizolirajućih materijala, neutralnih tonova.